Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2007

Windows Vista : Το πιο ασφαλές λειτουργικό

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύτηκε στο CSO Blogs τα Windows Vista είναι το πιό ασφαλές λειτουργικό. Η έρευνα έγινε για διάστημα 6 μηνών και έδειξε ότι τα Vista όχι μόνο έχουν τα λιγότερα ευπαθή σημεία αλλά έχουν διορθώσει και τα περισσότερα από αυτά. Δεν ξέρω αν είναι αξιόπιστη η έρευνα, έχει όμως δημοσιευτεί στις περισσότερες σελίδες τεχνολογικού περιεχομένου.